Door op 4 november 2014

PvdA-Europarlementariërs op de Afrikadag 2014

Op zaterdag 1 november namen Kati Piri, Agnes Jongerius en Paul Tang deel aan de Afrikadag in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) te Amsterdam. Dit jaar stond de Afrikadag in het teken van de staat van de democratie, mensenrechten en de rechtstaat. De S&D staat voor het beschermen van deze fundamentele waarden binnen en buiten de Europese Unie. Daarom levert onze fractie graag een inhoudelijke en financiele bijdrage aan de Afrikadag.

Kati Piri ging dieper in op het hoofdthema tijdens het highlevel policy debat ‘Democracy in Africa’. Ze sprak met Joyce Banda (voormalig president van Malawi), Mo Ibrahim (oprichter van de Mo Ibrahim Foundation), Hans Bruning (directeur van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy), James Mwirima (Cew-It International, Uganda) en André Gerrits (Leiden University) over de toekomst van democratie en ontwikkeling in Afrika. Veel Afrikaanse landen worden nog steeds bestempeld als samenlevingen waarin corruptie, slecht bestuur en een minimale verwezenlijking van mensenrechten resulteren in zwakke democratische staten. Dit geldt gelukkig niet voor alle Afrikaanse landen. Er zijn zeker ook succesverhalen van democratisering in Afrika waar democratische verkiezingen hebben geresulteerd in goed bestuur.

Tijdens het debat ‘Kleren maken de man’ ging Agnes Jongerius in debat met Han Bekke (voorzitter van MODINT, secretaris generaal van de mondiale kledingorganisatie IAF en bestuurslid van de Fair Wear Foundation), Ton Heerts (voorzitter FNV) en Marieke Eyskoot (expert duurzame mode en eigenaar ‘Talking dress’) over de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Jolein Baidenmann (Eigenaar project- en adviesbureau IS Duurzaam) modereerde het debat. Tijdens het debat werd besproken wat het bedrijfsleven, de politiek én consumenten kunnen doen om de positie van de arbeiders in de kledingindustrie te verbeteren, economieën op te bouwen en miljoenen mensen uit de armoede te halen. Het debat werd knallend geopend met een modeshow van Afriek.

Daarnaast gaf Agnes Jongerius haar visie op het vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU tijdens het debat ‘Tie-Tip: Een vloek of een zegen voor ontwikkelingslanden?’. Samen met Burghard Ilge (Both ENDS), Serguei Outtara (President of the EU-Africa Chamber of Commerce) werd gesproken over de gevolgen van de handelsovereenkomst voor ontwikkelingslanden. Agnes Jongerius stelt dat de standpunten ver uiteen liggen. Hoewel positieve ‘spillover’ effecten voor ontwikkelingslanden worden voorspeld, beweren critici dat de handelsovereenkomst tussen de VS en de EU zal leiden tot een afname van de handel met de ontwikkelingslanden. Het debat over TTIP nog daarom nog lang voortduren. Ze dringt erop aan dat mensen betrokken blijven bij het debat en hun regering ter verantwoording roepen.

Tussen de debatten door hadden mensen ook de gelegenheid om de PvdA-Europarlementariërs persoonlijk te spreken. Dit was mogelijk in de wandelgangen, bij de S&D informatiestand én tijdens de speed-dates met Paul Tang in een Ethiopische koffie-corner. Ben je de PvdA-Europarlementariërs toch misgelopen en wil je ze graag nog iets vragen? Houd dan de agenda op onze website in de gaten of stel een vraag op twitter of facebook.