Door Paul Tang op 19 december 2014

PvdA opent online loket voor onbetaalde rekeningen

Woensdag heeft het Europees Parlement het akkoord over de EU-begroting van 2015 goedgekeurd. Maar de grote uitdagingen van het EU-budget blijven vooralsnog liggen. Wij willen met een online loket aandacht vragen voor het groeiende probleem van investeringen die worden gedwarsboomd omdat Brussel niet met geld over de brug kan komen.

Het is goed dat er nu een begrotingsakkoord is, maar een belangrijke onderliggend probleem van Europese uitgaven wordt niet aangepakt. Simpel gesteld: Brussel komt euro’s tekort, belangrijke euro’s die besteed moesten worden aan groei en banen. Dat treft met name het Nederlandse MKB, onze kennisinstellingen en onze NGOs, die nu een standaardbrief op de mat krijgen met de mededeling dat er geen Brussels geld is.

Het probleem ligt aan de houding van de lidstaten. In de onderhandelingen van de begroting is het voor lidstaten makkelijk om beloften te doen die ze niet nakomen. Dit hangt samen met de Europese begrotingssystematiek. Deze is opgeknipt in vastleggingen, de beloften die vooraf gedaan worden, en betalingen, de bedragen die achteraf voldaan moeten worden. Daarom wordt er meer geld voor Brussel toegezegd, dan er betaald wordt. En dat voelen de Nederlandse bedrijven nu.

De Europese Commissie moet op dit moment een achterstand tegemoet komen van ongeveer 30 miljard euro. De Commissie werkt begin volgend jaar een plan uit over hoe het deze achterstanden gaat wegwerken. Daarnaast vergaarde ik vandaag steun van het voltallig parlement met een voorstel voor een betere begrotingssystematiek.

Ik verzoek instellingen die te maken hebben met vertraagde rekeningen uit Brussel dit vooral te melden aan eurotekort@pvda.europa.nl of via europa.pvda.nl/eurotekort.

 

 

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang