Door op 2 december 2016

Stop afbraak cao-overleg in Griekenland

Griekse werknemers en vakbonden moeten hun arbeidsvoorwaarden via brede cao-onderhandelingen veilig kunnen stellen. Onder druk van de hervormingen is het systeem van collectief onderhandelen in elkaar gestort. Vaak wordt nu op individuele basis onderhandeld, waardoor de lonen met soms meer dan 40% zijn gedaald. Deze gang van zaken is in strijd met regelgeving van de EU en de ILO.

PvdA-Europarlementariërs Paul Tang en Agnes Jongerius steunen daarom de brief, die de S&D-fractie hierover heeft gestuurd aan voorzitter Juncker van de Europese Commissie, voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep en president Draghi van de Europese Centrale Bank. In de brief wordt ervoor gepleit om naast de noodzakelijke hervormingen van de Griekse economie ook het systeem van collectief onderhandelen overeind te houden.

“Sociale dialoog en collectieve onderhandelingen zijn essentiële instrumenten voor werknemers en vakbonden om te komen tot eerlijke lonen en goede arbeidsomstandigheden”, zo stelt de brief. Door vergaande decentralisatie van de Cao-onderhandelingen, zelfs naar het niveau van individuele bedrijven, is het systeem in elkaar gestort.

“In onze visie is het essentieel dat het recht op collectief onderhandelen weer ten volle in ere wordt hersteld, zodat Griekse werknemers op kunnen komen voor fatsoenlijke lonen”, schrijft de brief verder.

De situatie in Griekenland staat maandag 5 december weer op de agenda van de Eurogroep. Tang en Jongerius pleiten voor maatregelen die de getergde Griekse economie weer vooruit kunnen helpen. Schuldvermindering mag daarbij geen taboe zijn.

(persbericht 2 december 2016)