Door Paul Tang op 8 april 2015

Succes verhaal werkervaringsproject Supporters voor Supporters

Vandaag verscheen een mooi interview over het bezoek van PvdA-Europarlementariër Paul Tang aan het werkervaringsproject Supporters voor Supporters in het AFAS Stadion van AZ. Het interview werd afgenomen door Niels, oud deelnemer van Supporters voor Supporters en nu werkzaam bij MEE Noordwest-Holland. Een echt succesverhaal! Je kan het interview over het bezoek van Paul Tang online lezen via de volgende link:

Kijk voor meer informatie over werkervaringsproject Supporters voor Supporters op de projectpagina of ga naar www.facebook.com/supvoorsup.

Paul Tang

Paul Tang

Als delegatieleider namens de PvdA in het Europees Parlement hou ik met name bezig met het economisch en monetair beleid, financiële regelgeving, belastingontwijking, budget, energie, innovatie. Met het oprichten van de bankenunie is een eerste stap gezet naar een bankensector die weer dienstbaar wordt voor de samenleving. Problemen bij banken moeten in de eerste plaats

Meer over Paul Tang