Who wants change? Who wants to change?

Who wants change? Who wants to change?

Nieuw waren ze niet, maar aangrijpend des te meer: de conclusies van het rapport van de IPCC over klimaatverandering dat deze zomer uitkwam. De aarde warmt snel op, ecosystemen staan onder druk en natuurrampen nemen toe. Dat laatste hebben we afgelopen zomer in alle hevigheid ondervonden.

Tijd voor actie dus. Dat was mijn boodschap deze ochtend in het Europees Parlement toen het Fit for Climate wetgevingspakket besproken werd. Een enorm pakket aan wetsvoorstellen die Europa moet helpen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Als sociaaldemocratische groep in het Parlement verwelkomen we dit klimaatwetpakket dan ook met enthousiasme. Wij zijn klaar voor verandering! Helaas hoor ik de laatste tijd steeds meer bezorgdheden van andere politieke groepen over de ambities van het pakket. Van links tot rechts hebben politieke groepen iets aan te merken op delen uit het pakket. Voor links gaan de wetsvoorstellen niet ver genoeg, voor rechts is het pakket niet realistisch genoeg.

Dit doet me denken aan een bekende cartoon.

Als elke politieke groep een specifiek element te ambitieus vindt en uit het pakket wil halen, wat blijft er dan nog over? Helemaal niets. Dit moeten we echt vermijden. We moeten deze wetsvoorstellen bekijken als een geheel, en we moeten samen werken, waarbij de grootste schouders de zwaarste lasten dragen. Alleen zo maken Europa klimaatneutraal in 2050.