Door Paul Tang op 24 november 2015

Zonder Europees depositogarantiestelsel is de bankenunie niet af

“De les uit de crisis is dat banken en landen elkaar niet onder water mogen trekken. De bankenunie heeft een Europees depositogarantiestelsel nodig om deze ambitie waar te maken. Door de risico’s te spreiden en te verkleinen maken we namelijk de kans kleiner dat een Europees land wordt meegetrokken als er een bank ten onder gaat.”  Dat zegt Europarlementariër Paul Tang (PvdA), lid van de commissie Economische en Monetaire zaken, in reactie op het voorstel van de Europese Commissie over een uitbreiding van de bankenunie met een Europees depositogarantiestelsel.

De bankenunie is opgericht na de financiële crisis om banken weerbaarder te maken. Onderdeel van de bankenunie is Europees toezicht en een Europees steunfonds om in nood verkerende banken bij te staan. Vandaag presenteerde de Europese Commissie het plan om de bankenunie uit te breiden met een derde tak, het Europees depositogarantiestelsel dat de spaartegoeden van burgers en bedrijven in heel Europa veilig moet stellen.

Het voorstel van de Europese Commissie is om dit Europese depositogarantiestelsel langzaam te vullen als aanvulling op de nationale garantiestelsels. Op termijn zal het Europese garantiefonds een steeds grotere en belangrijkere rol spelen en wordt de wederzijdse afhankelijkheid tussen landen en banken doorbroken. Het idee bestaat al langer maar is nooit eerder uitgevoerd. Landen, waaronder Nederland en Duitsland, zijn namelijk bang om op te draaien voor de kosten van landen waar de financiële sector er niet goed voorstaat.

Paul Tang: “Een gezamenlijk systeem gaat uiteindelijk zorgen voor meer vertrouwen en een spreiding van de risico’s. Ook Nederland heeft er met haar grote financiële sector belang bij dat we de risico’s van omvallende banken binnen Europa delen. Als toekomstig voorzitter van de Europese Unie moeten we dit hoog op de prioriteitenlijst plaatsen.”

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang